Giới Thiệu Truyện

Lần đầu tiên viết truyện

4
4
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Cũng không biết có được gọi là truyện không nữa, chỉ là tản văn thôi, mà mình cũng chỉ mới viết được 300 chữ à. Ai có hứng thú thì ghé đọc.