Giới Thiệu Truyện

Lịch sử ta liệu mọi người đã hiểu rõ?

2
2

Mình mới viết truyện về lịch sử Việt Nam thời chống Mỹ, mọi người vào ủng hộ và cho nhận xét nhaaa. Đặc biệt không phải kể chuyện suông đâu, còn có cả chút tình củm đó ^^