Giới Thiệu Truyện

Lời bộc bạch muộn màng.

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Đây là phần tiếp theo sau rất lâu, rất lâu mới ra tiếp phần mới. Thú thật đấy từ khi lên ý tưởng viết truyện này đã một năm rồi đấy mà tôi mới có viết 13 tập à! Tệ quá nhỉ. Nhưng tôi lần này sẽ nghiêm túc đó.

"Đây là phần mới nhất của hợp đồng hạnh phúc mở ra bao nhiêu là nghi vấn, bao nhiêu nút thắt cũng như nút mở của phân đoạn ikemoto. Mong mọi người đón đọc."