Giới Thiệu Truyện

Mấy bạn cùng góp ý kiến giúp mik, giúp mik hoàn thành được một tác phẩm ao của mình đi ạ

2
2

Đường link nè mọi người https:/www.vietnovel.com/dien-cuong-bao-thu-dien-cuong-yeu