Giới Thiệu Truyện

Mình mới ra truyện mọi người vào đọc và đánh giá đê mình có thể hoàn thiện hơn nhé.

1
0

Truyện của mình có tên là: đứa trẻ không danh, mọi người đọc rồi cho kình xin ít ý kiến được không ạ! Cảm ơn mọi người!!