Giới Thiệu Truyện

Mình vừa học viết truyện, bạn nào rảnh qua xem thử r sữa lỗi sai cho mik ik

1
1

Điên Cuồng Báo Thù Điên Cuồng Yêu