Giới Thiệu Truyện

Mời bạn đọc thử

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Vô Hạn

Oan Sắc
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Sau một hồi đập đi viết lại, mình xin được treo con nhà mình lên đây một lần nữa. Mong mọi người góp ý ạ.