Giới Thiệu Truyện

Mọi người đọc và cho em xin review để viết với ạ! Lần đầu em viết mà không có ai đánh giá cả

2
4
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

THIÊN HẠ ĐẾ VƯƠNG

Bông_Tướng_quân

Cho em vài lời nhận xét