Giới Thiệu Truyện

Mọi người vào ủng hộ truyện của t với ạ !

1
0

Truyện t mới viết ngày hôm nay nên khá ít chữ. Truyện cho những b thích sự nhẹ nhàng ạ