Giới Thiệu Truyện

Mong mng ủng hộ

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Trích một đoạn của chương một cho các bạn độc giả:

image-1

Sao mà không giết hay cho được. Năm đó chính hắn hại Tống thị diệt môn, hơn một ngàn nhân khẩu già trẻ đều chết sạch, tiền chưởng môn cùng phu nhân cũng ngã xuống. Vương gia cũng không thoát khỏi thảm cảnh diệt môn.”

“Nghe người Cố gia nói lúc đó chính hắn diệt Vương thị. Ngày ấy, Cố công tử dẫn người đến viện trợ thấy hắn một kiếm đâm xuyên tâm Vương chưởng môn, bấy giờ thân hắn toàn máu, vết thương chồng chất, thậm chí còn gãy cả tay chân, có người nói do lúc giao tranh với Vương chưởng môn bị thương.”

“Đúng thật là tên nghiệp chướng.”

“Đúng vậy tiền Vương chưởng môn nhận đứa tằng tôn hoang như hắn về, kiếm pháp, nhạc phổ, văn phong tài nghệ, học thuật của Vương gia đều truyền hết lại cho hắn. Tiền Tống chưởng môn thì coi hắn như con ruột mà nuôi nấng, không những thế cũng như Vương thị dạy dỗ hắn, chăm sóc hết mực. Chắc hai vị tiền chưởng môn không nghĩ lại bồi dưỡng ra một con chó phản bội, tư tưởng bại hoại, ăn cháo đá bát? Đúng thật là chết không nhắm mắt.”