Giới Thiệu Truyện

Mong mọi người góp ý thêm về chương mới

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Chuyện của mình mới cập nhật đến chương 20, mong mọi người đọc và góp ý để mình có thể chau chuốt hơn trong những chương tiếp theo :3