Giới Thiệu Truyện

Mong mọi người ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình ạ

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Thôn Quỷ Ám

Tịch Dương
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Trung Kỳ

Mong mọi người ghé qua đọc và nhận xét truyện mới của mình ạ, mình cảm ơn rất nhiều