Giới Thiệu Truyện

Mong mọi người ủng hộ truyện mới của mình ạ 💖

3
1
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Rung Động

Tĩnh Nhược Phỉ Anh
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Mình mới viết truyện mới, thể loại là thanh xuân vườn trường nha, mong mọi người ủng hộ thêm ạ!