Giới Thiệu Truyện

Mong mọi người vô đọc ủng hộ ạ:3

4
2
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Lâu lâu mình lại lên đây giới thiệu truyện, do bộ mới nên khá ít chương nhưng mọi người vẫn vào đọc ủng hộ ạ:3 .... https://www.vietnovel.com/the-gioi-thay-doi-tho-san-va-toa-thap-46001491/