Giới Thiệu Truyện

MỘT CHIẾC VĂN HỖN TẠP =))

1
1

Mị không biết được văn này là mị đang viết về dị giới ma pháp hay tu chân giới, nói chung mị viết dung hợp hai cái loại này lại với nhau, mong rằng đến cuối nó đừng fail quá để tâm linh bé nhỏ này được an ủi một chút...... Người qua đường đọc được thấy hay xin cho một like. Người qua đường thấy không hay xin cho một bình luận nêu khuyết điểm, chê tàn mạt luôn cũng được, để mị biết sai mà sửa. Nhân sinh khổ đoản, đời mị bi ai, làm truyện nào drop truyện đó, ôi cuộc đời ~~~ Gạt lệ trào miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ;^; ---> QAQ. Cái văn con zịt này nòe: image-1