Giới Thiệu Truyện

Một cô ngốc đang vẫy tay chào bạn!

3
5
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Mình chỉ muốn ngoi lên để nói rằng truyện mình đã được duyệt! Cảm ơn Admin, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn số phận đã đưa đẩy mình tới nơi đây!!! Cảm ơn các bạn!