Giới Thiệu Truyện

Một quả truyện khá ngon và lại ok cho các tín đồ thích mơ mộng...

1
2
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Trung Kỳ

Truyện ổn nhưng theo cá nhân mình thì bộ này vẫn còn một số hạn chế như là các tình tiết chưa được bất ngờ lắm,chưa kể là diễn biến sự việc khá nhanh nên là mong tacs giả có thể tham khảo ý kiến của mình ạ