Giới Thiệu Truyện

NGỌC VỠ - HẸN NHAU MÙA HOA NỞ

14
13
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Trung Kỳ

Xin lỗi! Lại là tôi với những dòng review ngắn gọn. Nhưng phải nói thật là viết dài thì sợ spoil.

Tác giả là ai? Nhìn một cái là đã thấy uy tín nha các bạn. Nói thật lòng bộ Ta Và Ngươi Cách Nhau Một Trời Sinh Tử so với bộ này thì văn phong của Ngọc Vỡ có chất thơ hơn một chút. Mở đầu cũng rất quằn quại tức ngực. Đọc mà như cảm thấy đây là một áng thơ. Các tình tiết cứ trôi nhẹ trôi nhẹ, giống như chiều hoàng hôn chỉ có nắng một màu buồn. Nó gặm nhấm gậm nhấm nỗi buồn của độc giả từ từ, không vỡ oà, chỉ thấy âm ỉ đau mang mác.

Mê truyện ngược nhưng sợ phải khóc thì mời vào! Hiện tại truyện mới ra ít chương cho nên cũng không rõ là đến lúc nào thì khóc.