Giới Thiệu Truyện

Ngôn tình xuyên ko. Mong đc ủng hộ

2
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Nu9 ngủ một giấc liền xuyên về cổ đại. Một nơi không có trong lịch sử. Cùng với tỷ muội tranh đấu, cùng với vương gia yêu đương. Mời mn ủng hộ nha.