Ngot Ngao Cua nui Tư Đăng

Giới Thiệu Truyện
LamPhi LamPhi
LamPhi
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

" Ta tự hỏi duyên ta và huynh là nghiệt duyên hay lương duyên , nhưng cho dù có là thế nào ta cũng nguyện tâm thành ý "


Bình Luận