Giới Thiệu Truyện

Nơi Ánh Sáng Xoay Vòng Trên Băng

1
0
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Truyện mình viết về xuyên qua thời gian. Có hơi học thuật một chút ^^ Mình đã cố gắng hạn chế lại và xen thêm nhiều tình tiết cảm xúc Mọi người xem thử nhé Không biết có hợp khẩu vị không