Giới Thiệu Truyện

Tác phẩm tiên hiệp đầu tay. Mong mn ủng hộ

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Hy vọng mn đón nhận và nx nhẹ nhàng tác phẩm củ mik. Đây là lần đầu tiên mik thử viết