Giới Thiệu Truyện

Tập tành viết tiểu thuyết nhưng nó lại là tiểu thuyết thời kì 1930( giống Chí Phèo ấy ) :(

1
1

vào ủng hộ cái nhá...................................................................................