Giới Thiệu Truyện

Thanh Xuân chúng ta

1
2
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Truyện kể về Uyên Nhi, Thiên Thiên gặp gỡ và chung sống với nhau ở cô nhi viện Năm tháng trôi qua, họ đường ai lấy đi, gỡ như sẽ là 2 con đường song song sẽ không bao giờ cắt nhau lần nữa