Giới Thiệu Truyện

THIÊN THẦN CÓ THỰC SỰ TỐT?

3
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Wilanddent

Toketa
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Thiên thần sẽ không tham chiến hay xuất hiện dưới hình hài con người ở cõi vật chất nhưng sẽ góp vai trò khiến bộ truyện thay đổi cực lớn. Thiên thần không thể chủ động xuất hiện như ý muốn của mình ở cõi vật chất mà chỉ có thể xuất hiện thông qua những sự kiện kết nối đặc biệt hoặc được triệu hồi tới bởi dây chuyền Lutrat. Trong chương 11 lần này, tôi sẽ làm rõ với mọi người hình dáng thật sự và mục đích thật sự của thiên thần trong truyện là gì. Lần này, câu chuyện chính sẽ xoay quanh Tabie và những bi kịch nặng nề anh ta phải đối mặt.