Giới Thiệu Truyện

Tôi sắp hoàn thành việc học rồi mọi người!

2
0
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Tương đối thì khoản 2 tuần nữa mình sẽ đưa bộ truyện mới , và mình mong được mọi người thích là mình vui lắm , có khen chê đầy đủ để mình cố gắng phát triển. Mà có ai đang ôn thi giống mình không ha ?