Giới Thiệu Truyện

Truyện của tui: "Ngủ Quên Trong Hồi Ức - Thanh Y Dao"

5
4
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Đỉnh Phong

Truyện hiện đã lên đến 42 chương, đã gần được nửa chặng đường rùi :") Mời các quý ông quý bà zô thưởng thức và cho tui xin ít nhận xét :33 image-1