Giới Thiệu Truyện

Truyện Đam Mỹ: HỆ THỐNG NAM THẦN Ở TẬN THẾ

1
0

Ai là hủ, thích thể loại mạt thế, tang thi, xuyên không, cường cường, sủng ngọt thì ghé qua ủng hộ truyện của ta nha. Lần đầu biết đến ứng dụng này nên vào đăng truyện. Đây là bộ truyện thứ 3 của ta rồi. Cầu bao dưỡng Ψ( ̄▽ ̄)Ψ(థฺˇ౪ˇథ)