Giới Thiệu Truyện

Truyện đầu tay Trùng Sinh Vào Tận Thế

0
0

Trùng Sinh Vào Tận Thế là bộ truyện thứ hai mình muốn công bố, tuy không chiếm được vị trí thứ nhất nhưng đây là bộ truyện mình đặt nhiều tâm tư và chuẩn bị nền móng dày công nhất. Hy vọng các đồng chí đọc thử và cho nhận xét. Sẵn tiện nói luôn, mình đáp ứng nhận các thể loại gạch đá để có thể cải thiện được trình độ viết của mình. Cảm tạ! https://www.vietnovel.com/trung-sinh-vao-tan-the-44842241/