Giới Thiệu Truyện

Truyện mình mới đăng.

2
3
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Truyện yếu tố tình cảm đôi lứa thật sự rất ít. Hầu hết truyện nhắm vào cuộc phiêu lưu và những trải nghiệm của nhân vật chính.