Giới Thiệu Truyện

tui đến đây

0
2
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

thiệt ra tui viết cái này là để giải stress, viết một hồi thấy khá chú trọng là nam chính nên tui để góc nhìn của nam chính luôn =)))? Nhưng mà do viết giải trí thôi nên có thể hơi nhanh tuyến tình cảm một chút, với nam chính như bị thần kinh vậy, nhưng cứ tin là tui sẽ cố vớt vát lại mặt của người ta ha. Mọi người rảnh rỗi có thể vào đọc nhận xét cho tui vui cũng được, cảm ơn mọi người, chúc mọi người một ngày vui vẻ.