Góc Chém Gió

1 chương nên có ít nhất bao nhiêu chữ?

1
3

Mới viết truyện nên mình muốn xinh ý kiến từ mn, một chương nên có tối thiểu bao nhiêu chữ thì đẹp. 2000 chữ là quá ít ?