Góc Chém Gió

App Vietnovel

2
4

Thấy ad bảo ra app mới, vậy app cũ còn dùng được chứ? Qua giờ tui đăng nhập app bị lỗi hoài à. Lỗi không kết nối được với máy chủ. Có ai bị như tui không? Tui phải lên website để đăng nhập nè😭