Góc Chém Gió

Bảng RR (đã lọc ký tự không hợp lệ)

3
11
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Trời ơi sao dạo này boss máy chấm bựa vậy? Cứ có mấy truyện cứ bay ra bay vào hoài thôi😂😂😂