Góc Chém Gió

Bóc phốt dạo

4
17
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Mình đã quá bất lực nên mới phải lên đăng bài bóc phốt này. Chuyện là có một tác kia cứ liên tục reup tác phẩm nổi tiếng của Tống Ngọc, còn là tác phẩm đã xuất bản thành sách nữa :)

Ok, I'm fine. Lần đầu mình đã report với admin rồi nhưng mà sao bạn cứ nhây vậy? Mình cũng đâu rảnh đi report bạn hoài. Đã reup còn để lại bình luận như thể đây là truyện do chính bạn viết vậy. Làm người xin hãy giữ chút tự trọng đi chứ!

Nếu bạn có đọc được bài này thì hãy tự giác gỡ truyện đi ạ, xin đừng ăn hôi trên công sức của người khác nữa. Trân trọng cảm ơn!