Góc Chém Gió

Cảm xúc khi viết truyện

2
9

Cuộc đời viết truyện nát của mị đắng lòng nhất là khâu đạt tên. Không hiểu tại sao cứ mỗi khi có ý tưởng cũng vì đặt ba cái tên xàm xí mà đi toang luôn cả một câu chuyện. Trong khi đó người ta vì thiếu ý tưởng, mị thì thiếu tên. Nhảm một chút: thời gian đặt một cái tên của mị có khi kéo dài cả một tuần( nếu là tên hán việt) còn tên tiếng anh là phải cả tháng( trong khi đều nhờ gg-sama)(`ε´)