Góc Chém Gió

Câu hỏi nhỏ!

2
2

Mọi người cho e hỏi viết truyện trên app có tiền hong ạ!