Góc Chém Gió

Chém chém xuyên đêm

3
13

Chuyện là hôm nay thứ bảy và cuối tháng bảy nên mình muốn lên đây tám với mọi người😚 Thứ gì đã làm động lực cho bạn trên con đường viết này vậy? 👀 Mình trước nha:)) hơi tâm linh lắm nhưng mà là thật: hôm đó mình không định viết truyện đâu thì tối đó mình mơ mình đã viết rất nhiều vì trong mơ mình mà ngừng bút là mình chết🥲 Vậy nên bây giờ ngày nào mình cũng viết ngày nào cũng có ý tưởng hết🥲 với một phần mình cũng nghỉ có xấu số thì cho con viết xong tác phẩm đầu tay thì chết cũng được🤣