Góc Chém Gió

Cho mình hỏi~

1
11

Truyện viết H văn thì có được duyệt không a? Chính là một cuốn H văn không ấy