Góc Chém Gió

Cho mk hỏi với

0
2

Sao định danh tác giả lâu vậy mn:(