Góc Chém Gió

Cho tui hỏi chút với a~

0
3

Tui có đóng công bố một truyện, nhưng mà giờ tui muốn bỏ nó đi viết cái mới, ý là xóa cái chương trong đó ấy, thì làm sao? Hay phải xóa chữ bên trong từng chương? Tui muốn viết lại thành oneshort 2 chương mà trong đó hơn 6,7 chương lận rồi.