Góc Chém Gió

Có chút chuyện muốn hỏi mọi người á

3
1

Trên diễn đàn có ai vẽ thuê không ạ? Mình muốn tìm một người để thuê vẽ bìa á. Giá cả có thể báo trước cho mình luôn cũng được, tiền thì mình không thiếu nhưng mà nhiều thì không có thôi.