Góc Chém Gió

. (đã lọc ký tự không hợp lệ)

1
4

Em mới tải app cần mọi người giúp đỡ ạ