Góc Chém Gió

Định danh (đã lọc ký tự không hợp lệ)

0
4

Mọi người cho mình hỏi, định danh tác giả mấy ngày mới được vậy ạ.