Góc Chém Gió

Định danh tác giả

1
8

Định danh tác giả cần bao lâu mới được duyệt xong và điều kiện có khó không mn? Mình xét duyệt mấy ngày nay k thấy thông báo gì hết