Góc Chém Gió

Đợi mãi mới được cái dòng chữ xanh

1
2

Mới đc sắm cho cái dòng chữ xanh nên nên vui thôi 🤣