Góc Chém Gió

Ét ô ét (đã lọc ký tự không hợp lệ)

4
5

Chuyện là sau khi mình đánh máy xong thì cũng có lưu lại bản nháp nhưng chưa đăng và chờ chỉnh sửa, sau đó thì mình có xóa ứng dụng để tải game rồi tải lại ứng dụng nhưng chương nhap của mình mất hết rồi vậy cho mình hỏi là có cách nào lấy lại ko ạ. Bên cạnh đó thì mình có sài cả máy tính nữa ạ nhưng khi mà cập nhật chương trên máy tính thì nó không cập nhật bên điện thoại nên mình đã phải gõ lại không biết có cách nào khắc phục vấn đề này không. Mình xin c.ơn