Góc Chém Gió

Gameshow ĐOÁN TUỔI TÁC GIẢ

0
48

Nãy tôi có mạnh dạn vào đoán tuổi một tác. Sau đó không thấy topic đâu. Chỉ e là đã đoán quá chuẩn chăng? 😂😂

Ai muốn được đoán tuổi. Vô đây tui trổ tài làm Conan. Hahaha.