Góc Chém Gió

Bóc phốt dạo (P2)

15
108

Thấy trên VO có bộ ba chữ đạo truyện husky mà chưa ai sờ gáy nhỉ? Bê nguyên cốt truyện vào luôn. Tội nghiệp những ai chưa đọc nguyên tác mà vào khen lấy khen để. Cốt truyện xịn vậy không khen sao được :))))

Update: Có vẻ nhiều người hóng quá rồi nên mình công bố luôn. Mọi người đọc hình bên dưới có thể thấy cốt truyện cơ bản hầu như bị bê y chang vào truyện, chỉ biến đổi mấy cái râu ria cho nó giống như đồ của mình nhưng thật ra hoàn toàn là ăn cắp.

Đừng ai nói với tôi đây là trùng ý tưởng hay chung motif nhé. Trùng gì mà trùng hết cái cốt luôn vậy, tin được không?

image-1