Góc Chém Gió

Góc hỏi đáp cho vui - ĐỘT NHIÊN THẤY TRUYỆN MÌNH BỊ RE UP BÊN TRANG KHÁC? CÁC TÁC SẼ LÀM GÌ?

2
26

Chỉ là đột nhiên muốn hỏi vu vơ một chút. Các tác sẽ làm gì trong trường hợp trên?

  1. Vào kêu gào bình luận vạch mặt kẻ cắp.
  2. Vội vã đi đăng ký bản quyền.
  3. Liên lạc ngay với bên re up đòi công đạo.
  1. Cả 3 điều trên.

  2. Chơi lầy luôn. Không viết tiếp. Xem có lấy gì ra up.

  3. Cao nhân nào nghĩ thêm được chiêu cao kiến khác mong để lại ý kiến!